Obróbka skrawaniem

* * * *

Oferujemy usługi toczenia, frezowania, wiercenia, cięcia tj. wszystkiego co rozumiemy przez szeroko pojętą obróbkę skrawaniem.

Wykonujemy wszystkie rodzaje gwintów, stożki, planowanie, rowki teowe, precyzyjne cięcia profili stalowych w zakresie od 0 do 45 stopni itp.

Jeżeli zachodzi potrzeba wykonania detali na obrabiarkach CNC lub wycinania laserowego, operacje takie wykonujemy we współpracy ze stałymi i sprawdzonymi kooperantami naszej firmy.