Walcowanie blach

* * *
Dysponujemy walcami o długości 1800 mm, grubość giętej blachy do 10 mm.